Hiện nay Google Adwords chuẩn bị nâng cấp URL vào tháng 7 năm 2015, bạn cần lưu ý URL đích và URL cuối cùng trong quảng cáo, hiểu rõ để quảng cáo không bị ngừng hoạt động.

Thời gian gần đây tôi liên tục nhận được thông báo của Google adwords về việc sắp cập nhật nâng cấp URL. Điều nay quan trọng như thế nào?

Hiện nay Google Adwords chuẩn bị nâng cấp URL vào tháng 7 năm 2015, bạn cần lưu ý URL đích và URL cuối cùng trong quảng cáo

Tham khảo tại: https://support.google.com/adwords/answer/6049217?hl=vi

Trường “URL đích” bạn thường thấy giờ là trường “Trang đích”, tại đó bạn có thể chọn để xác địnhURL cuối cùng hoặc URL đích.

URL cuối cùng đơn giản là địa chỉ web của trang đích, nơi mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. URL cuối cùng của bạn có thể bao gồm chuyển hướng, nhưng tên miền của nó phải khớp với tên miền của URL hiển thị của bạn.

Ví dụ

Giả sử URL của tôi là www.thanhoattinhkhumui.net

URL cuối cùng được chấp nhận có thể là:

  • https://www.sanpham.thanhoattinhkhumui.net
  • https://www.thanhoattinhkhumui.net/hieu-ve-than-hoat-tinh
  • https://sanpham.thanhoattinhkhumui.net/tui-khu-mui

 

43 bước khởi nghiệp online không thể bỏ qua

 

>> CON ĐƯỜNG TỰ KINH DOANH ĐỂ KHÔNG THẤT NGHIỆP>>