Hướng dẫn cách chọn từ khóa để quảng cáo và phân cụm quảng cáo như thế nào

1. Cách chọn từ khóa để quảng cáo

- Từ khóa: Tự nghĩ và Dựa trên công cụ gợi ý của google

cách chọn từ khóa quảng cáo từ google search

cách chọn từ khóa quảng cáo từ google search

- Tương tự như vậy bạn gõ từ a - z để có được nhiều gợi ý khác nhau, bạn lấy toàn bộ những từ khóa gợi ý này về lưu vào 1 flie excel

chọn từ khóa từ google gợi ý

- Chọn từ khóa từ công cụ gợi ý của adwords: bạn đăng nhập vào tài khoản adwords của bạn

lấy từ khóa từ công cụ lập kế hoạch từ khóa của google adwords

Bước 1: vào công cụ - chọn công cụ lập kê hoạch từ khóa

Tìm kiếm từ khóa

Bước 2: chọn tìm kiếm từ khóa mơi bằng cách sử dụng cụm từ, trang web hoạch danh mục

Bước 3: lấy ý tưởng từ từ khóa chính bạn đưa vào, nhớ lưu ý chọn việt nam và tiếng việt nhé

bước 4 bạn chọn ý tưởng từ khóa

Bước 4 bạn chọn ý tưởng từ khóa và lấy về những từ khóa đúng lĩnh vực của bạn lưu về cùng file excel hồi nảy

2. Phân cụm chiến dịch quảng cáo như thế nào?

Sau khi đó có đầy đủ từ khóa cần quảng cáo bạn cần sắp xếp phân cụm lại để tối ưu hóa quảng cáo

- Ví dụ ở đây tôi phân cụ nhóm từ khóa than hoạt tính khử mùi

phân cụm từ khóa

Casestudy than hoạt tính khử mùi

Như vậy bạn đã xong phần chọn từ khóa - Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo quảng cáo được rồi ==> Tạo quảng cáo căn bản

Chúc bạn thành công!

Bloger Hồ Xuân Nhi

43 bước khởi nghiệp online không thể bỏ qua

 

>> CON ĐƯỜNG TỰ KINH DOANH ĐỂ KHÔNG THẤT NGHIỆP>>